skip to Main Content

FIPA: Prioritetan zadatak za sve institucije

  Predstavnici Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA), Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Vanjsko-trgovinske komore BiH su 1. juna 2016. godine održali radni sastanak posvećen zajedničkom radu na privlačenju stranih investitora u…

Back To Top