skip to Main Content

 

Agencija za unapređenje stranih ulaganja u BiH (FIPA) predstavila je juče u Parlamentarnoj skupštini BiH Program postinvesticione podrške stranim investitorima (Aftercare) kojeg sprovodi od 2007. godine, kao i preporuke za unapređenje poslovnog okruženja i uvjeta za investiranje u BiH.

U okviru navedenog Programa, FIPA posjećuje strane investitore koji posluju u BiH i u neposrednim kontaktima s investitorima dobiva informacije o problemima na koje oni nailaze u svim fazama investiranja i poslovanja. FIPA u okviru svojih nadležnosti intervenira na različite načine da se otklone administrativne prepreke i otvori put širenju investicije. Tamo gdje ne može sama intervenirati, uključuje ostale nadležne institucije.

U 2015. godini, FIPA je aktivno učestvovala u 26 urgencija / asistencija ili rješavanja problema stranim investitorima, od toga 9 asistencija su rezultirale pozitivnim rješenjem. Dio otvorenih pitanja se odnose na regulativu ili generalne ocjene za čije rješavanje je potreban duži period. Ova otvorena pitanja su navedena u Izvještaju i predstavljaju prijedlog reformi koje vode ka unapređenju poslovnog ambijenta u BiH.

Kao najistaknutiji problemi evidentirani u prethodnih nekoliko godina sa kojim se strani investitori suočavaju su: sporost sudova kod naplate potraživanja, poreske procedure (rokovi, dokumentacija), neriješena vlasnička pitanja, neuređene zemljišne knjige (osim za određen broj općina), izdavanje saglasnosti (vodne, elektroenergetske, infrastrukturne), korupcija i postojanje sive ekonomije (nelojalna konkurencija), visoke stope doprinosa na plate, komplikovane administrativne procedure, mnoga pitanja vezana za porez na dodatnu vrijednost (PDV), komplikovane carinske procedure (izvozne/uvozne), dugotrajne procedure za izdavanje radnih i boravišnih dozvola pitanje inspekcija, itd.

FIPA jedanput godišnje priprema Izvještaj koji sadržava navedene poteškoće u poslovanju i daje konkretne prijedloge za njihovo rješavanje na svim nivoima vlasti kako bi se poslovanje u Bosni i Hercegovini pojednostavilo. Izvještaj se šalje Vijeću ministara BiH radi razmatranja i usvajanja.

Treba istaći potrebu suradnje institucija na različitim nivoima vlasti u BiH na stvaranju uslova za nova ulaganja, jer su nam strani investitori prijeko potrebni. Investicije nam hronično nedostaju, o tome svjedoče spor ekonomski razvoj zemlje i visok procenat nezaposlenih. Usljed nedostatka domaćih sredstava za pokretanje većeg investicionog ciklusa, nama su potrebni strani investitori koji će investirati ovdje, zaposliti naše ljudi, povećati životni standard naših građana, donijeti nova znanja i tehnologije. Bez njih nećemo moći napredovati.

Back To Top