skip to Main Content

U dogovoru sa Ambasadom Japana u BiH, Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH – FIPA i Vanjskotrgovinska komora BiH su organizirali sastanak u Sarajevu sa Hirofumi Onom, generalnim direktorom Japanske organizacije za vanjsku trgovinu (JETRO) sa sjedištem u Beču, i suradnicima kako bi razgovarali o detaljnim pripremama vezanim za dolazak po prvi put velike delegacije japanskih privrednika u trodnevnu posjetu BiH početkom oktobra ove godine.

Cilj posjete je privlačenje direktnih stranih investicija u BiH iz Japana, odnosno uključenje najuspješnijih japanskih firmi u privredne tokove u BiH. Na sastanku je dogovoren program posjete koji podrazumijeva predstavljanje ekonomske situacije u BiH i okruženja za investiranje, pregleda stranih ulaganja sa osvrtom na najznačajnije zemlje investitore i najuspješnije investicijske projekte, a potom će uslijediti predstavljanje mogućnosti za ulaganje i raspoloživih investicijskih projekata iz svih privrednih sektora u BiH, počev od energetike, poljoprivrednog sektora, metalnog, drvnog, itd.

U okviru ove posjete, japanski privrednici će posjetiti nekoliko uspješnih bh. firmi domaćih i stranih kako bi se direktno upoznali sa načinom rada i uvjetima u kojima se odvija njihova privredna djelatnost. Također, će biti upriličena i posjeta bh. znamenitostima.

Dolazak navedene privredne delegacije predstavlja značajan iskorak u naporima nadležnih institucija da privuku u BiH strana ulaganja iz Japana, kažu u FIPA-i.

 

Back To Top