skip to Main Content

Postupci ispitivanja kvaliteta vode, razvijeni u odjelu za higijenu vode na Medicinskom univerzitetu Beč (Institut za higijenu i pimjenjenu imunologiju) omogućuju higijenski ispravnu vodu na međunarodnom nivou.

Početkom 2016. godine jedan od takvih postupaka se primjenjuje i u New Yorku. Riječ je o postupku za provjeru djelotvornosti postrojenja za dezinfekciju vode UV zračenjem, koje je već duže vremena u primjeni, između ostalog, u Njemačkoj, Engleskoj i Francuskoj.

Primjena ultravioletnog zračenja (valna dužina 254 nanometara) je prethodnih godina dobila na velikom značaju. Postupak je slijedeći: Pitka voda prolazi kroz komoru sa UV zračenjem pri čemu genetski kod mikroorganizama apsorbuje zračenje, a mikroorganizmi gube sposobnost razmnožavanja. Da je UV zračenje primjenljivo za dezinfekciju vode znalo se več početkom 20. stoljeća ali se nije moglo tačno ispitati da li zračenje djeluje u dovoljnoj mjeri.

Postupak ispitivanja tehničko-higijenske kontrole UV postrojenja normom ÖNORM M5873 razvijen je na Medicinskom univerzitetu Beč, a etabliran je 2010. godine od strane Instituta Wiental koji je osnovao sam Univerzitet.

UV postrojenja za dezinfekciju pitke vode u Francuskoj, Njemačkoj i Engleskoj, ali i u mnogim drugim zemljma sada moraju biti testirana prema ovoj bečkoj normi.

(Izvor: EUROCOMM-PR Sarajevo)

Back To Top