skip to Main Content

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) i firma Alfa Invest su organizirali, 19. jula, u Sarajevu prezentaciju “Projekta energetske efikasnosti primjenom kogeneracije iz biomase” sa ciljem povećanja italijanskih investicija u BiH, a samim tim i poboljšanja ekonomske situacije u zemlji i otvaranja novih radnih mjesta.

Riječ je o projektu vrijednosti 150.000.000 eura koje je italijanska firma Pyrox spremna uložiti u 40 općina u BiH. Veliki broj općina je iskazao zainteresiranost za ovaj projekat, jer bi svaka od njih na osnovu biznis plana trebalo da zarađuje milion eura godišnje i zaposli 25 novih radnika.

Italijanski Pyrox posjeduje svoju vlastitu tehnologiju za proizvodnju električne i toplotne energije na bazi čvrste biomase, a koja se može koristiti za zagrijavanje domaćinstava, plastenika, i drugih objekata.

Predstavnici Pyroxa i predstavnici općina u BiH će nastaviti razgovore o modelima suradnje na realizaciji spomenutog projekta.

Skup je okupio veliki broj načelnika i predstavnika općina u BiH, nadležnih institucija BiH, entiteta, kao i predstavnike Pyroxa, FIPA-e, VTKBiH, Privredne komore FBiH, FIC-a, i druge.

Back To Top