skip to Main Content

Federalna Inspekcija Inspektori

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove od 13. aprila počela je vršenje pojačanih inspekcijskih nadzora, a u prvoj sedmici 49 inspektora izvršilo je 520 inspekcijskih nadzora, kao i 10 kontrolnih inspekcijskih nadzora te je izdato 185 prekršajnih naloga u iznosu od 267.740 KM.

U prvoj sedmici kontrole su vršene u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadno-hercegovačkom, Srednjebosanskom, Zeničko-dobojskom i Kantonu Sarajevo.

Aktivnosti su obavljane na suzbijanju nezakonitog rada fizičkih i pravnih osoba u oblasti trgovine, građevinarstva, ugostiteljstva, proizvodnje i prometa drvnih sortimenata, te kontrola apoteka i bespravnog prijevoza putnika i tereta u saobraćaju, tehničke ispravnosti vozila, radnog vremena vozača, obaveznih odmora, i ispravnosti tahografa, kontrole rada “na crno” i fiskalnih sistema.

Također, federalni inspektori koji su vršili pojačani inspekcijski nadzor izrekli su ukupno 89 upravnih mjera, od kojih se 66 odnosi na otklanjanje nedostataka utvrđenih prilikom inspekcijskog nadzora, a 23 upravne mjere odnose se na  privremenu zabranu rada kontroliranih subjekata nadzora.

Najčešće nepravilnosti koje su dovele do izricanja upravne mjere privremene zabrane rada od postupajućih inspektora su propusti u dosljednoj primjeni Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti te Zakona o fiskalnim sistemima.

Prilikom kontrole Zakona o fiskalnim sistemima FBiH federalni tržišni i turističko-ugostiteljski inspektori kod 157 kontroliranih privrednih subjekata konstatirali su da tri subjekta nadzora uopće ne posjeduju fiskalni uređaj.

U okviru izvršenih kontrola vezanih za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima u dijelu koji se odnosi na uredno izdavanje fiskalnih računa koje su izvršene kod 125 subjekata nadzora, kod njih 32 je utvrđeno da nisu izdavali fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

Od 80 kontroliranih uposlenika, njih 23 je bilo radno angažirano bez obavezne prijave na PIO/MIO, odnosno zatečeno je 23 radnika „na crno“.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove posebno su istaknuli da je na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak naplaćen iznos od 78.869 KM.

Ukazano je i na korektno ponašanje kod većine predstavnika subjekata nadzora kod kojih su vršene inspekcijske kontrole što je inspektorima umnogome olakšalo provođenje inspekcijskih aktivnosti i efikasnu realizaciju planiranih zadataka.

Pozvali su sve subjekte nadzora u Federaciji BiH da svoje poslovanje uvedu u zakonske okvire, a građanima Federacije BiH ponovo su ukazali na obavezu poštivanja Zakona o fiskalnim sistemima u smislu zakonske obaveze uzimanja fiskalnog računa za izvršene usluge odnosno kupljeni proizvod.

Najavili su da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.

Back To Top