skip to Main Content

Guverneri.wash

 

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) Senad Softić boravio je u Washingtonu gdje je, kao član delegacije Bosne i Hercegovine na proljetnim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB), razgovarao s najvišim zvaničnicima tih organizacija o stanju u Bosni i Hercegovini i ekonomsku situaciju u svjetlu priprema za predstojeći dolazak Misije MMF-a i potpisivanja Pisma namjere o “Proširenom aranžmanu” za BiH.

Posebni sastanci guvernera CBBiH s predstavnicima MMF-a i SB bili su posvećeni pitanjima koja su, u okviru novog programa MMF-a za BiH, od značaja za CBBiH, s obzirom na činjenicu da je guverner jedan od potpisnika Pisma namjere, zajedno s ostalim predstavnicima vlasti na državnom i entitetskom nivou.

Tokom tih sastanaka ukazano je na važnost očuvanja valutnog odbora i monetarne stabilnosti, kao i stabilnosti bankarskog i finansijskog sistema u cjelini. Softić je istakao kako je potrebno da budući program s MMF-om bude reformski orijentisan i da rezultira unapređenjem postojećeg stanja u ekonomiji i bankarskom i finansijskom sektoru u BiH.

Posebno je ukazano na potrebu kvalitetnije bankarske koordinacije, te aktivnije učešće svih aktera u finansijskom i bankarskom sistemu – CBBiH, entitetskih agencija za bankarstvo i Agencije za osiguranje depozita BiH – u pogledu međusobne saradnje i zajedničkog koordiniranog djelovanja.

Dogovoreno je da se s MMF-om i SB-om nastavi raditi na projektima koji su važni za CBBiH i u tom smislu guverner Softić je zatražio pomoć u oblasti upravljanja portfolijom CBBiH, te unapređenja platnih sistema i uvođenja funkcije nadzora u toj oblasti. Također, guverner je naglasio važnost aktivnijeg učešća CBBiH u pripremama entitetskih zakona o bankama u onim dijelovima koji su u njenoj nadležnosti.

Softić je, zajedno s ostalim članovima bh. delegacije, prisustvovao i sastanku holandske Konstituence, kojoj pripada BiH, nakon kojeg je delegacija CBBiH održala niz bilateralnih sastanaka, a svim sastancima guvernera CBBiH u Washingtonu prisustvovala je i sekretar Upravnog vijeća CBBiH Lejla Simon, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću CBBiH.

Back To Top