skip to Main Content

Nedim Alihodžić

Sparkasse Bank je u 2016. godini zabilježila značajno interesovanje preduzeća za uslugu faktoringa. Faktoring je specifičan vid kratkoročnog finansiranja gdje faktor, u ovom slučaju banka, otkupljuje potraživanja preduzeća prema njegovim kupcima prije njihovog dospijeća, isplaćuje novac prodavcu odmah, a potom se naplaćuje od kupca.

Nedim Alihodžić, izvršni direktor Sparkasse Bank: „Faktoring je model finansiranja koji na bh. tržištu nudi tek nekolicina banaka, tako da još uvijek nije zaživio u značajnijoj mjeri. Sparkasse Bank se bitno aktivirala na plasmanu ovog proizvoda u 2016. godini, jer smatra da je ovo odličan način da podrži preduzeća u održavanju i povećanju nivoa likvidnosti i kratkoročnih obrtnih sredstava, što ih čini operativnijim u poslovanju i konkurentnijim na tržištu. Osnovna prednost ovog proizvoda, i ono što ga razlikuje od klasičnog kreditiranja, je činjenica da se otkup potraživanja od strane banke ne temelji samo na analizi kreditne sposobnosti prodavca potraživanja, nego i finansijskoj slici njegovog dužnika ili kupca od kojeg se banka kasnije naplaćuje te sveukupnoj saradnji između prodavca i kupca. Shodno tome, preduzeće koje ustupa banci potraživanje se faktički naplaćuje odnosno dolazi do izvora sredstava odmah ili prije njihovog dospijeća, a ta se sredstva ne smatraju kreditom i ne umanjuju njegovu kreditnu sposobnost i mogućnost korištenja kreditnih limita u bankama.U svakom slučaju, prepoznajemo ozbiljan potencijal  za ovaj vid finansiranja na tržištu, kao i mogućnost da još bolje propratimo operativne tokove i potrebe poslovanja naših klijenata“.

Osim navedenog, ovaj vid finansiranja preduzećima donosi uštedu vremena i novca, jer banka preuzima administrativno praćenje i naplatu njihovih potraživanja, što doprinosi njihovoj rentabilnosti, ali i platnoj disciplini kupaca.

Cijena faktoringa se sastoji od naknade i kamate, koje variraju u odnosu na iznos ustupljenog potraživanja, pri čemu se Sparkasse Bank odlučila odreći naplate administrativne naknade svim korisnicima faktoringa tokom 2016. godine.

 

Back To Top