skip to Main Content

Kuca Povecalo Kuce

Fedralna geodetska uprava za imovinsko-pravne poslove poziva sve građane koji imaju nekretnine u katastarskim općinama Kolo, Kovači i Ćavarov Stan u Općini Tomislavgrad da prijave svoja prava na nekretninama u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Livnu, Odjeljenje suda Tomislavgrad.

Naime, u sklopu provedbe Projekta registracije nekretnina, odnosno usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige u Federaciji Bosne i Hercegovine, Općinski sud u Livnu, Odjeljenje suda Tomislavgrad je  21. 12. 2015. godine, pokrenuo javnom objavom proceduru uspostave i zamjene zemljišne knjige.

S tim u vezi poziva sve osobe koje imaju nekretnine u navedenim katastarskim općinama da prijave svoja prava na nekretnine, najdalje do 19.02.2016. godine.

Prijave se vrše u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Livnu, u odjeljenju suda u Tomislavgradu.

Također, pozivaju sve osobe koje imaju nekretnine u navedenim katastarskim općinama da provjere prijenos svoga vlasništva iz Knjige položenih ugovora i Knjige etažnog vlasništva u elektronskoj zemljišnoj knjizi kako bi osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

Kako se ističe, svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta registracije nekretnina”, provodiće se bez naplate sudskih taksi.

(Poslovne novine)

Back To Top