skip to Main Content

 

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić održao je sastanak  kojem su prisustvovali izvršni direktor za proizvodnju u Elektroprivredi BiH Nevad Ikanović, direktori ZD Rudnici Kreka, Đurđevik, Zenica, Breza, Kakanj, Bila, Gračanica,  predsjednik Samostalnog sindikata rudara u FBiH Sinan Husić, te predsjednici sindikalnih organizacija rudnika Kreka, Durđevik, Zenica, Breza, Kakanj, Bila, Gračanica.

Ovaj susret uslijedio je nakon što je ministar Džindić prošle sedmice s direktorom Porezne uprave FBiH Šerifom Isovićem, direktorima rudnika i generalnim direktorom Elektroprivrede BiH Bajazitom Jašarevićem razgovarao o pronalaženju rješenja nakon djelomične blokade računa koju je Poreska uprava Federacije BiH, zbog višemilionskih dugovanja  javnim fondovima i dobavljačima, izvršila u rudnicima koji posluju u sastavu Koncerna Elektroprivrede BiH. Direktor Porezne uprave je tada upoznao prisutne s mjerama i načinom na koji Porezna uprava želi da se Budžet puni u skladu sa zakonskim propisima.

Na sastanku je razgovarano o pripremama za primjenu novog Zakona o finansijskom poslovanju, koji treba da stupi na snagu 1.1.2017. godine, nakon čega neće biti moguće isplaćivati plaće bez doprinosa. Ministar Džindić je istakao da treba sagledati najbolje mogućnosti da ovo bude riješeno, a cilj je da svi rudnici do Nove godine budu uključeni u ovaj proces i redovno izvršavaju svoje obaveze. Drugi način rješavanja ovog problema bio bi da bude urađena nova sistematizacija i reorganizacija i tako odvojena proizvodnja od administracije.  S tim u vezi je iznesen i koncept reorganizacije rudnika sa optimalnim brojem zaposlenih u rudnicima.

Istaknuto je da je višak radnika u rudnicima tema koja bi se mogla riješiti zajedno sa Elektroprivredom BiH, tako da zajedno s privrednim kompanijama osnuje novo društvo koje bi moglo zaposliti višak od 800 i 1.500 radnika u rudnicima. Novoosnovano društvo bavilo bi se proizvodnjom materijala koje EP BiH nabavlja iz okruženja za vlastite potrebe.

Dogovoreno je da će se do kraja ove sedmice pronaći način za isplatu punih plata sa svim obavezama i da se napravi razlika između proizvodnje i administracije. Cilj je da nivo plata bude identičan, odnosno da proizvodni radnik ima istu platu, a da direktori primaju platu u omjeru prema rezulatima i uslovima.

Naglašeno je da će rezultati uprave i menadžmenti biti praćeni i da će na temelju njih dobivati plate. Ministar Džindić je istakao da je resorno ministarstvo analiziralo sva primanja u rudnicima i utvrdilo da pojedini direktori rudnika imaju plate veće od premijera Federacije, a predsjednici sindikata od ministara, saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

 

 

Back To Top