skip to Main Content

 

Vlada Federacije BiH na jučerašnjoj sjednici u Mostaru prihvatila je informaciju o stanju u Konfekciji Borac d.d. Banovići i zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da podnese zahtjev za dodjelu 15.000 KM iz sredstava tekuće rezerve za financiranje prethodnog postupka, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Tvornica kofekcije Borac d.d. Banovići ne radi od 2010. godine kada je istekao mandat Nadzornom odboru i v.d. direktora. Imenovan je novi Nadzorni odbor koji nikad nije konstituiran. Posljednja skupština tog gospodarskog društva održana je 2010. godine, a zbog negativnih rezultata poslovanja nije usvojeno Godišnje izvješće o poslovanju Društva za tu godinu.

Tvornica kofekcije Borac je u 2010. godini imala ukupni gubitak od 925.556 KM, a te godine joj je blokiran račun na osnovu sudskih rješenja po tužbama zaposlenika i Općine Banovići. Ukupan dug po ovim tužbama je 70.101,55 KM.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je 10.12.2013. godine uputilo prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad Tvornicom konfekcije Borac d.d. Banovići. U postupku ocjene osnovanosti ovog prijedloga, Općinski sud u Tuzli je donio zaključak da je neophodno provesti prethodni postupak.

Po ocjeni Suda, radi utvrđivanja imovinskog stanja stečajnog dužnika bit će neophodno angažiranje sudskog vještaka, kako bi bile procijenjene nekretnine, te angažirani odvjetnici, jer tri stana koja se knjigovostveno vode na stečajnom dužniku koriste druge osobe.

Također, potrebno je utvrditi vrstu i visinu zajedničke imovine na koju pravo polaže stečajni dužnik u Konfekciji Borac d.d. Travnik.

 

 

Back To Top