skip to Main Content

 

Vijeće ministara BiH, na vanrednoj sjednici, usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o državnom programu IPA 2016 za Bosnu i Hercegovinu i prijedlog državnog godišnjeg programa IPA 2016 za Bosnu i Hercegovinu, vrijednog oko 50 miliona eura.

Direkcija za evropske integracije će prijedlog državnog IPA 2016 paketa za Bosnu i Hercegovinu s devet akcionih programa dostaviti Evropskoj komisiji, najkasnije do 10.6.2016. godine.

Direkcija za evropske integracije zadužena je  da po prijemu eventualnih komentara od Evropske komisije na akcione dokumente iz godišnjeg paketa IPA 2016 za Bosnu i Hercegovinu, u saradnji sa koordinirajućim institucijama za pripremu pojedinačnih akcionih dokumenata, izvrši njihovu reviziju, te tako revidirane akcione dokumente dostavi Evropskoj komisiji u skladu sa zadatim rokom do 21.7.206. godine.

Ovogodišnji IPA paket za BiH usmjeren je prvenstveno na oblasti Konkurentnost i inovacije: lokalne strategije razvoja (15 miliona eura) i Zapošljavanje sa obrazovanjem i socijalnom politikom (15 miliona eura), Zaštita od poplava i upravljanje rizikom od poplava (5 milion eura).

Back To Top