skip to Main Content

Ljekovi

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima kojim će Vijeću ministara biti omogućeno da, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, imenuje dva nezavisna eksperta u sastav Stručnog vijeća Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Zadatak nezavisnih eksperata u Stručnom vijeću Agencije će biti da zastupaju interese Bosne i Hercegovine, pravovremeno ukazuju na obaveze Vijeća ministara i daju stručni doprinos u pripremi konstruktivnih prijedloga za Vijeće ministara BiH.

Prema utvrđenim izmjenama Zakona, Stručno vijeće Agencije će činiti dva kandidata Vijeća ministara, po dva kandidata iz svakog entiteta i jedan kandidat iz Brčko Distrikta BiH.

Ministarstvo civilnih poslova zaduženo je da Prijedlog zakona dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH.

Back To Top