skip to Main Content

PITANJE: Institucija s javnim ovlaštenjima rješenjem podnosiocima zahtjeva utvrđuje status na osnovu kojeg se zaključuje ugovor kojim se mjesečno isplaćuje poticaj, a što je definisano posebnim zakonom. Međutim, direktor je zaključio takav ugovor o poticanju bez da je stranka podnijela zahtjev, odnosno stekla status na osnovu kojeg bi se mogao ugovor zaključiti, te je vršeno plaćanje po predmetnom ugovoru. Pravo po tom ugovoru stranka je poslije prodala drugoj osobi, te je ta osoba tražila prenos prava iz ugovora.

Međutim, da bi se prenio ugovor, potrebno je prethodno na zahtjev ugovorne stranke upravnim aktom prenijeti status (koji, kao što je istaknuto nikada nije dodijeljen).

Da li se ovaj zahtjev može odbaciti kao preuranjen, jer status ranije nije utvrđen ili isti odbaciti jer je podnesen od neovlaštene osobe (zahtjev nije podnijela ugovorna strana, već osoba kojoj su prodata prava iz ugovora) ili treća opcija. Da li je takav ugovor uopšte važeći s obzirom na to da prethodno (prije zaključenja) nije provedena procedura koja je zakonom jasno propisana (nije podnesen zahtjev i nije rješenjem utvrđen status)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top