skip to Main Content

PITANJE: Na koji način izračunati diskontnu vrijednost (u vezi MSFI16 – Imovina s pravom korištenja)? Kako doći do diskontne vrijednosti?

 

ODGOVOR: Na narednom primjeru je prikazan način kako se dolazi do diskontne vrijednosti najma i to u slučaju kada imamo mjesečni obračun.
Osoba N.N. je sklopila ugovor o zakupu kojim društvu „XYZ” daje u zakup poslovni prostor, počev od 1. 1. 2022. godine.
Ugovoren je najam na razdoblje od pet godina. Ugovorena najamnina je 1.000 KM mjesečno. Najmoprimac je uplatio godišnji iznos najamnine u iznosu od 12.000. KM za prvu godinu najma.
Kamatna stopa iznosi 4%.

Ugovorena najamnina je 1.000 KM mjesečno.
Potrebno je kamatu izračunati na mjesečnom nivou.
Radi jednostavnosti u ovom primjeru ćemo godišnju kamatu podijeliti sa 12 mjeseci (kamata za prvu godinu 2.137/12 = 178,00 KM).
Najamnina iznosi 1.000 KM, kamata je 178KM, proizilazi da glavnica iznosi 822KM.
Faktura od najmodavca iznosi 1.000,00 KM + 170,00 KM PDV-a.

[/restrict] Časopis ZIPS

Back To Top