skip to Main Content

Direktor Predstavništva njemačke privrede u BiH (AHK) Gunther Neubert posjetio je Agenciju za unapređenje stranih investicija u BiH, da bi sa direktorom Gordanom Milinićem i njegovim saradnicima razgovarao o unapređenju saradnje njemačke i bosanskohercegovačke privrede i o povećanju njemačkih investicija u BiH.

Direktor Milinić je naglasio značaj uspostavljanja kontakata sa potencijalnim investitorima, navodeći da je glavni zadatak FIPA pronalazak novih investitora koji će otvarati nova radna mjesta u BiH, imajući u vidu visok procenat nezaposlenih. Stoga je pozvao g. Neuberta da sve potencijalne njemačke investitore uputi na FIPA-u koja će ih informisati o mogućnostima ulaganja i pratiti ih u svim fazama investiranja.

Neubert je informisao da će AHK organizirati tokom ove godine manifestacije na kojima će biti prezentirani investicioni potencijali BiH u određenim sektorima, te da će zajedno sa FIPA-om dogovarati i pripremati prezentacije. Najavio je učešće 20 bh.firmi na sajmu Hanover Messe u aprilu 2016., kao i dolazak privredne delegacije Njemačke u oktobru 2016. na kojem će se razgovarati o jačanju ekonomske saradnje i njemačkih investicija u BiH.

Dogovoreno je da FIPA napravi poslovni vodič na njemačkom jeziku za njemačke privrednike i investitore sa ciljem bolje prezentacije investicionih mogućnosti bh. privrede unutar njemačke privredne zajednice. Vodič će u SR Njemačkoj biti distribuiran putem AHK i diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH.

(Poslovne novine)

Back To Top