skip to Main Content

MKP MPPI (4)

 

Zamjenik ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Saša Dalipagić sudjelovao je juče u Sarajevu na Sastanku Parlamentarnog odbora Zastupničkog doma Srednjeeuropske Inicijative pod nazivom: „Rad na poboljšanju infrastrukture država članica SEI-ja  s posebnim osvrtom na promet i energetiku“

Dalipagić se zahvalio organizatoru na na izboru teme sastanka istaknuvši kako je BiH, po pitanju prometa, u ovom trenutku na velikom tranzicijskom raskrižju.

Temeljni zadatak Ministarstva komunikacija i prometa BiH u ovom segmentu je postizanje standarda infrastrukture i prometa jednakih onima u zemljama Europske unije, a održiv i konkurentan promet je ključni izazov za BiH na međunarodnom planu, posebno istaknuvši napor u postupku integriranja prometne mreže BiH u regiju i TEN-T mrežu.

Naglašen je izniman značaja suradnje zemalja Srednjeeuropske inicijative i značaj njihove integracije u EU i TEN-T mrežu, a  BiH maksimalno podržava ove napore i aktivnosti i snažno je opredjeljena za razvitak prometne mreže i svih vidova prometa u BiH, putem investicijskih programa za razvitak infrastrukture i uklanjanje administrativnih barijera u prometu, a sve u cilju razvitka sveobuhvatne prometne mreže u BiH kao dijela trans-europske prometne mreže.

Dalipagić je izrazio osobito zadovoljstvo činjenicom da Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, u suradnji sa nadležnim tijelima entiteta, županija i Brčko distrikta BiH provodi intenzivne aktivnosti pripreme strateških dokumenata u području prometa i  njihova izrada je stavljena  u prioritet rada Ministarstva , a predstavlja preduvjet za podnošenje aplikacija za sredstava iz Europskih fondova kao i sufinanciranje sa drugim izvorima.

U odnosu na značaj teme sastanka i doprinos Ministarstva komunikacija i prometa BiH u  ostvarenju konačnog cilja Srednjeeuropske inicijative, a to je kohezija Europe, bez linija razdvajanja, Dalipagić je istakao neke značajne aktivnosti Ministarstva poduzete u skorije vrijeme. Sastanak sa ministrom pomorstva, prometa i infratsrukture Republike Hrvatske, iz travnja ove godine u Sarajevu dao je odličan rezultat te je  postignuta suglasnost oko svih pitanja i zaključeno je kako će se  sva otvorena pitanja uskoro i konkretno riješiti.  Sa Crnom Gorom se očekuje  inteziviranje aktivnosti na cestovnom pravcu Foča – Šćepan Polje, a u tijeku je postupak nabave usluga “Izrada planersko – studijske dokumentacije za Jadransko – jonsku autocestu na dijelu kroz Bosnu  i Hercegovinu (Počitelj – Neum – Trebinje – granica sa Crnom Gorom)“.  Sa Republikom Srbijom most koji povezuje Bratunac i Ljuboviju je u fazi izgradnje. BiH je također kandidirala četiri prekogranična projekta za financiranje kroz WBIF- rekonstrukcija i modernizacija luke Brčko, te izgradnju tri sekcije autoceste na Koridoru Vc. Pomoć pri financiranju prekograničnih investicijskih projekata BiH će morati tražiti za radove na rehabilitaciji plovnog puta rijeke Save, za izgradnju mosta Brčko-Gunja, pripremu projektne dokumentacije i izgradnju brze ceste Sarajevo – Vardište, te izradu više studija koje se tiču poboljšanja E-ceste od Sarajeva do Broda na Drini (Foča), željezničku prugu Čapljina – Nikšić kao i instaliranje riječnog informacijskog servisa na plovnom putu rijeke Save.

Back To Top