skip to Main Content

7468javne Nabavke Front1 (1)

 

Istraživanje koje je provedeno 2014. godine na uzorku od 500 firmi koje su imale direktno učešće u javnim nabavkama pokazalo je da je 20 posto firmi bilo u situaciji da im je neko tražio mito da bi dobili posao na tenderu, rečeno je to danas na okruglom stolu organiziranom povodom završetka projekta “Otvorene javne nabavke u BiH”.

Ovaj skup organizirali su Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), Centar za socijalna istraživanja – Analitika i Centar za zaštitu građanskih interesa – Fondacija CPI, a projekt je finansirala Evropska unija.

Kako je kazala menadžerica projekta Nermina Voloder prema izjavama koje su tokom istraživanja dobili od privrednika, korupcija je postala uobičajen način poslovanja u javnim nabavkama, a veoma mali broj njih je spreman da prijavi korupciju i to jer smatraju da njihova prijava ne bi imala rezultate, a neki su izrazili bojazan da bi to imalo posljedice na njihovu kompaniju.

Da bi se riješili problemi korupcije u oblasti javnih nabavki, Voloder je istaknula da bi trebalo izraditi bolja i kvalitetnija zakonska rješenja te osigurati transparentniji proces, ali je i hitno potreban veći monitoring i kontrola javnih nabavki unutar institucija.

Direktorica Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) Lejla Bičakčić kao problem u procesu javnih nabavki istaknula je da transparentnost pojasnivši da je gotovo pa nemoguće doći do dokumentacije koja se tiče javnih nabavki, ugovori se štite, a tajnost podataka je a priori postavljena kao prepreka pri prikupljanju osnovnih informacija o javnim nabavkama.

– Stoga građani BiH nemaju mogućnost da saznaju koliko se novca godišnje troši na javne nabavke, ali ni da znaju koje su firme učestvovale u javnim nabavkama, a nepoznanica je pozadina firmi, poput vlasničke strukture – naglasila je Bičakčić.

Rezultati projekta direktno su vezani za Akcioni plan za borbu protiv korupcije u BiH, a cilj je unapređenja sistema javnih nabavki u BiH kroz jačanje transparentnosti i aktivnu ulogu privatnog sektora i civilnog društva.

Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH Sead Lisak ocijenio je da nema efikasne borbe protiv korupcije bez zajedničkih napora, dodajući da su dva načina borbe protiv ove pojave i to represija i prevencija.

Mišljenja je da postoji napredak u sprečavanju korupcije, iznoseći podatak da su 73 bh. institucije izradile planove za borbu protiv korupcije.

Šefica Odjeljenja  operacija za pravosuđe i unutarnje poslove, reformu javne uprave pri delegaciji EU u BiH Chloe Berger podsjetila je da je EU razvila detaljan plan javnih nabavki za države članice te se od zemalja koje žele biti članice očekuje da usklade svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU.

Kako je zaključeno, budući da su javne nabavke snažno sredstvo koje potiče rast i razvoj države, važno je uspostaviti valjan sistem upravljanja javnim sredstvima te postaviti stroga, ali i fleksibilna pravila koja uređuju ovu oblast.

 

 

 

Izvor:FENA

Back To Top