skip to Main Content

Centralna Banka Bih1 E1402551290356

 

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) juče je uplatila iznos od 18.826.744,16 KM u budžet institucija BiH na osnovu Odluke Upravnog vijeća CBBiH o raspodjeli čistog profita koji je CBBiH ostvarila u 2015. godini.

Neto dobit CBBiH za 2015. godinu iznosi 31.377.906,94 KM. Od tog iznosa, u skladu s članom 27. Zakona o CBBiH, na račun obaveza prema budžetu institucija BiH, transferisano je 60 posto ili iznos od 18.826.744,16 KM, dok je 40 posto ili 12.551.162,78 KM raspoređeno u generalne rezerve CBBiH.

Postignuti finansijski rezultat je zadovoljavajući, uzimajući u obzir situaciju na finansijskim tržištima. Kamatne stope na tržištu novca su bile u kontinuiranom padu, bilježeći čak i negativne vrijednosti, a isti trend su imali i prinosi na tržištu kapitala. To je, imajući u vidu da je spektar investiranja u određene finansijske instrumente vrlo rigidno determiniran Zakonom o CBBiH, investiranje deviznih rezervi učinilo dodatno kompleksnim.

– CBBiH je od 2004. godine, kad je počela primjena člana 27. Zakona o CBBiH, na račun Ministarstva finansija i trezora BiH, koje je zaduženo za budžet institucija Bosne i Hercegovine, od ostvarene dobiti transferisala oko 421 milion KM, uključujući i dio dobiti za 2015. godinu –  saopćila je Služba za odnose s javnošću Centralne banke BiH.

Back To Top