skip to Main Content

 

Vlada FBiH usvojila je juče Izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Federacije BiH za period juni-decembar 2015. godine. Komisija je analizirala 39 kandidovanih projekata i ocijenila da 30 projektnih prijedloga zadovoljavaju minimalne kvalifikacijske kriterije s dostavljenom releventnom pratećom dokumentacijom.

Na osnovu broja bodova dodijeljenih svakom od projekata, Komisija je utvrdila i Federalnom ministarstvu finansija dostavila rang-listu prioritetnih projekata kandidovanih za Program javnih investicija Federacije BiH 2016.-2018. Ovi projekti su ocijenjeni kao podobni za finansiranje budžetskim sredstvima, zaduživanjem ili za izdavanje garancije Vlade Federacije BiH.

Na osnovu dostavljene relevantne prateće dokumentacije, ocjene Komisije, stepena pripremljenosti i očekivanog početka implementacije projekta, utvrđena je lista kandidovanih projekata za koje Vlada Federacije BiH planira izdati garancije, ili pokrenuti postupak za stvaranje obaveza po osnovu vanjskog duga u 2016. godini.

Ukupna vrijednost svih projekata uključenih u Prijedlog Programa javnih investicija iznosi 15.270,62 miliona KM, od čega se 12.002,59 milion KM odnosi na kandidovane projekte.

Back To Top