skip to Main Content

VLADA FEDERACIJE 690×400

 

Vlada FBiH usvojila je dva izvještaja o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa.

Tako je na aukciji održanoj 15.3.2016. godine, FBiH ponudila 3.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu (ukupno 30.000.000 KM), s rokom dospijeća 91 dan. Od pristigle 23 , prihvaćeno je sedam ponuda za kupovinu i prodano svih 3.000 trezorskih zapisa po prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,26 posto na godišnjem nivou.

Isti broj trezorskih zapisa iste nominalne vrijednosti, ali s rokom dospijeća od 182 dana, ponuđen je na aukciji 22.3.2016. godine. Pristigla je 21 ponuda, a prihvaćene dvije i prodana cijela emisija po prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,22 posto na godišnjem nivou.

Back To Top