skip to Main Content

PITANJE: U vezi sa Uredbom o isplati pomoći od strane poslodavca koju je donijela Vlada Federacije BiH ("Službene novine FBiH", broj 96/23) da li poslodavac može izvršiti isplatu pomoći u tranšama (isplata prve tranše do kraja 2023., a ostale tranše…

Back To Top