skip to Main Content

PITANJE: U vezi sa Uredbom o isplati pomoći od strane poslodavca koju je donijela Vlada Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, broj 96/23) da li poslodavac može izvršiti isplatu pomoći u tranšama (isplata prve tranše do kraja 2023., a ostale tranše do kraja juna 2024.) s tim da sve tranše terete budžet Općine … za 2023. godinu (iako će se isplata vršiti u 2024. godini). Prilikom donošenja Odluke o isplati pomoći da li je potrebno donositi zasebne odluke za isplatu svake tranše ili se to može regulisati donošenjem jedne odluke?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top