skip to Main Content

CAPITAL GROUP U FIPA

Tokom jučerašnje posjete Idris Fatih Sahin-a, vlasnika firme Capital Group iz Istanbula Gordanu Miliniću, direktoru FIPA BiH razgovaralo se o realizaciji investicijskih projekata u BiH. Riječ je o projektima solarne električne energije vrijednosti 300 miliona KM, te projektima iz oblasti turizma i poljoprivrede takođe vrijednih nekoliko stotina miliona KM.

Projekti solarne električne energije podrazumijevaju u prvoj fazi realizaciju 100 MWp solarnih fotonaponskih elektrana širom BiH, od čega na lokalitetu Bančići u Ljubinju će biti izgrađena jedinstvena solarna fotonaponska elektrana snage 65MWp. Takođe, sve je spremno za početak izgradnje solarne fotonaponske elektrane (SFE) Čapljina -Neretva1, snage 5+5 MWp, SFE Ljubinje1, 2MW, SFE Mostar1, 5MW, SFE Mrkovići1, 1.5MWp.

Navedena firma takođe planira izgradnju vjetroelektrana u I fazi u visini od 250 MW.

Capital Group Istanbul je vlasnik i osnivač firme ITM Controls d.o.o. Sarajevo, IFS Solar Sarajevo, IFS Solar Ljubinje, Smart Energo Sistemi Pale i Energoinvest TAT- IFS koji čine okosnicu za veliki iskorak u okrupnjavanju proizvodnje solarne električne energije.

S obzirom na to da Capital Group zajedno sa ITM Controls ulaže istovremeno kako u obnovljive energente tako i u proizvodnju zdrave hrane i turizam, uskoro će u Sarajeva u ulici Ferhadija otvoriti prvi u lancu specijalizirani butik “zdrava hrana-energija” gdje će se plasirati određeni vlastiti proizvodi iz eko sela Ekofutura Hreša, Biona Vogošća kao i proizvodi kooperanata iz projekta Jahorina Organic Farm, proizvodi farme alpskih koza Žepa i dr.

ITM Controls realizovao je prvu zvaničnu solarnu elektranu u BiH i jedna od prvih u EU – Los Rosales1, 3,9 kWp 2008. godine u Mostaru.

(Poslovne novine)

Back To Top