skip to Main Content

405

 

Četiri vrste vina iz BiH, Vranac i Hum Cabernet Sauvignon Manastira Tvrdoš iz Trebinja i Blatina i Žilavka iz podruma Nuić iz Ljubuškog predstavljeni su i prodavani na 89. Svjetskom sajmu vina u Tokiju, koji je održan od 6. do 12. aprila. Više od 900 vrsta vina iz svijeta su bili izloženi i prodavani u centru Daimaru, koji je u kategoriji Harrods centara u Londonu.

Japanski potrošači su bili zadovoljni visokom kvalitetom bh. vina i uživali su u degustaciji Vranca i Blatine. Predstavnik FIPA-e u Japanu g. Shigehiko Nishihama učestvovao je na navedenom sajmu na kojem je direktno predstavljao vina iz BiH japanskim potrošačima.

Od januara 2014. godine, BiH je počela izvoziti vino u Japan, zahvaljujući u velikoj mjeri g. Nishihamai koji je uložio velike napore da bi došlo do izvoza.

Japanska firma pod nazivom M & P Corporation iz Tokija odlučila je da uvozi ukupno 9 vrsta vina iz BiH (6 crvenih i 3 bijela vina) iz dvije vinarije: Vinograd Nuić i Vino Manastir Tvrdoš.

Više od deset godina, predstavnik FIPA-e u Japanu ima kontakte sa vinarijama u BiH. Tokom boravka u našoj zemlji, u više navrata, je posjetio sve vinarije i, uvjerivši se u kavlitet domaćih vina, počeo sa aktivnostima promoviranja domaćih vina na japanskom tržištu. Nakon nekoliko godina promoviranja, na kraju je uspio da pronađe japansku firma koja je bila zainteresirana za uvoz vina iz BiH.

 

 

Back To Top