skip to Main Content

Bevandaizaslanstvo MMF A

 

Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda primio je juče izaslanstvo Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) predvođeno šefom Misije Nadeemom Ilahijem.

Izaslanstvo MMF-a boravi u BiH od 10. maja kako bi s vlastima u BiH postigli dogovor o nastavku suradnje nakon isteka stand by aranžmana i postizanju dogovora o novom proširenom programu između BiH i MMF-a, saopćeno je iz Ministarstva financija i trezora BiH.

Na sastanku je istaknuto da je tokom boravka izaslantsva MMF-a, gdje su obavljeni razgovori sa entiteskim vladama i vlastima na razini BiH, vidan napredak u aktivnostima koje su dio Reformske agenede, ali i reformi koje je zacrtao MMF u okviru svog programa.

Ministar Bevanda informirao je izalstvo MMF-a da je Vijeće ministara usvojilo Strategija o  upravljanju javnim dugom, te da je Izvještaj o izvršenju proračuna institucija BiH za 2015. godinu pokazao da su mjere štednje iz prethodnih godina dale efekta u smanjenju javne potrošnje, ali da u toj oblasti ima prostora za dodatne uštede.

Na sastanku je naglašeno da je nužno raditi na harmonizaciji zakondovastva u bankarskom sektoru, te konkretizirati suradnju među entiteskim poreznim upravama i Uprave za neizravno oporezivanje BiH kako bi se spriječile porezne zloupotrebe.

Sugovornici su se složili da je nužno nastaviti provođenje strukturalnih reformi na svim razinama vlasti u BiH, kao i programe s međunarodnim financijskim institucijama koje daju potporu reformskim procesima, poput Svjetske banke, ali i Europske unije.

Back To Top