skip to Main Content

Banka Srpske

 

Rješenje o oduzimanju bankarske dozvole Banci Srpske a.d. Banja Luka – u privremenoj upravi danas postaje konačno, jer u zakonomskom roku Vlada nije uložio prigovor na odluku da banke ide u likavidaciju, potvrđeno je iz Agencije za bankarstvo RS-a.

Rješenje o oduzimanju dozvole za rad doneseno je, 27. aprila ove godine, na prijedlog privremenog upravnika, te na osnovu pokazatelja koji ukazuju da je kapital Banke negativan i da akcionari Banke nisu, i pored više puta produžavanih rokova, obezbijedili povećanje kapitala Banke do propisanog zakonskog minimuma.

Agencija za bankarstvo RS-a donijela je Odluku o pokretanju postupka likvidacije Banke i imenovala likvidacionog upravnika, koji je dužan sačiniti plan likvidacije i postupak likvidacije provoditi po prioritetima u skladu s odredbama člana 119. Zakona o bankama RS-a.

Za likvidacionog upravnika imenovan je Petar Mićić, diplomirani ekonomista, potvrđeno je iz Agencije za bankarstvo RS.

Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine je u obavezi da postupak isplate osiguranih depozita, odnosno depozita do 50.000 KM, pokrene najkasnije u roku od 30 dana od dana oduzimanja dozvole za rad.

Konačno rješenje o oduzimanju dozvole za rad Banci Srpske bit će objavljeno u „Službenom glasniku RS“ te u dnevnim listovima koji izlaze na teritoriji Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko.

Ukupni depoziti u Banci Srpske iznose oko 150 miliona KM, od čega su osigurani oko 55 miliona.

Agencija za osiguranje depozita BiH isplatit će osiguranje depozite, dok će preostalih 95 miliona KM koji nisu osigurani biti isplaćeno u skladu s raspoloživim novcem od naplate kredita i prodaje imovine banke.

Među neosiguranim depozitima najviše je novca javnog sektora.

Banka Srpske nastala je na temeljima propale litvanske Balkan Investment banke. Vlasti RS su u njoj imale većinski kapital, ali je nisu spasile od likvidacije i pored tvrdnji da će to biti urađeno.

Banja Srpske je treća banka koja je propala u protekle tri godine.

 

Izvor:FENA

Back To Top