skip to Main Content

 

 

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -1,79% i iznosi 636,12 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,69% i iznosi 1.805,49 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 73.675,50 KM, po prosječnoj cijeni od 1,57 KM po akciji.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 324.996,84 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 u vrijednosti od 100.672,64 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,08%.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 2.902,24 KM, po prosječnoj cijeni od 7,76 KM, što predstavlja rast cijene za 0,39%.

Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka (0,39%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 7,76 KM.

Akcije 3 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka(-7,11%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,53 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Vitinka a.d. Kozluk akcijama, trgovalo se u iznosu od 42,00 KM, po prosječnoj cijeni od 3,50 KM

Back To Top