skip to Main Content

Senad Softic D 12082015

 

 

Dosadašnje iskustvo je pokazalo da uprave bh. preduzeća krize prepoznaju kasnije nego što je to slučaj u svijetu i ne reaguju na njene prve simptome, navedeno je na seminaru “Krizni menadžment: Kako prepoznati i prevenirati poslovnu krizu” koji se održava danas.

Profesor na katedri za Menadžment i organizaciju Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i guverner Centralne banke BiH Senad Softić izjavio je da je kriza stanje preduzeća kada su mu ugroženi primarni ciljevi i egzistencija, zbog čega ju je neophodno prevenirati.

Pojasnio je da postoji anticipativni ili prevetivni krizni menadžment i reaktivni koji rješava probleme koji su već zadesili preduzeće, a krizni menadžer je osoba koja je obučena da riješi probleme preduzeća.

Softić je istakao da je krizni menadžment isto što i klasični samo što radi pod stresom, pritiskom vremena, opterećenjima dobavljača, kupaca, države i drugih, te traži interventne mjere da riješi problem.

Profesor Aziz Šunje je naveo da je vrlo bitno da postoje jasni parametri kako prepoznati krizu i da fokus treba biti na prevenciji krize, koja se uvijek ispoljava kroz pad tržišnog učešća, pad prihoda i rast troškova.

Naglasio je da je potrebno izgraditi sistem za tzv. rano upozorenje na krizu jer je puno komplikovanjije i zahtjevnije djelovati kada kriza eskalira.

Šunje je rekao da je prva interventna mjera po eskalaciji krize uspostavljanje kriznog štaba i kriznog menadžera koji bi trebao napraviti plan izlaska iz krize.

Seminar su organizirali Privredna komora FBiH i Udruženje certificiranih lica za obavljanje funkcija u nadzornim odborima i upravama privrednih društava s učešćem državnog kapitala.

 

Izvor: FENA

Back To Top