skip to Main Content

 

 

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,85% i iznosi 628,34 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se povećala za 0,41% i iznosi 1.851,60 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 71.401,86 KM, po prosječnoj cijeni od 1,57 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -1,88%.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 77.248,99 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 u vrijednosti od 61.425,09 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,47%. U javnoj ponudi obveznica Republika Srpska 4,5% 03/03/23 danas je upisano 20.000 obveznica u vrijednosti od 20.000.000,00 KM.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 3.325,43 KM, po prosječnoj cijeni od 7,79 KM, što predstavlja rast cijene za 0,13%.

Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka (0,13%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 7,79 KM.

Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka(-3,65%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 5,01 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Teslić prevoz a.d. Teslić akcijama, trgovalo se u iznosu od 100,40 KM, po prosječnoj cijeni od 0,40 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu pad cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća Travunija a.d. Trebinje ostvarile pad od -1,32% i trgovalo se po cijeni od 0,15 KM po akciji, u vrijednosti od 97,95 KM.

Back To Top