skip to Main Content

U sjedištu Vlade Federacije BiH za danas je najavljena sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Članovi Ekonomsko-socijalnog vijeća, kako je najavljeno iz Ureda za informiranje Vlade FBiH, trebali bi razmatrati Prednacrt zakona o preuzimanju finansiranja neizmirenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike zaposlene u privrednim društvima s većinskim državnim kapitalom, javnim preduzećima i ustanovama u FBiH u periodu 01.4.1992. – 31.12.2014. godine te Nacrt zakona o sigurnosti i zdravlju na radu.

Za dnevni red predložen je i Izvještaj o radu ESV-a za 2015. godinu i realizacija zaključaka ESV-a, kao i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju ESV-a  za 2015. godinu i finansijskog plana poslovanja ESV-a za ovu godinu.

Back To Top