skip to Main Content

1404 Faruk Mekic

 

Profesor Šumarskog fakulteta u Sarajevu i član Savjeta za izradu Šumarskog programa Federacije BiH Faruk Mekić kazao je da će usvajanje ovog programa značiti veliki napredak za privredu BiH i ulazak u Evropsku uniju.

To je izjavio nakon javne rasprave o Nacrtu Općeg dijela Šumarskog programa Federacije BiH koja je održana juče u Sarajevu.

Mekić je također dodao da je Program dobra osnova za izradu zakona o šumama i šumskom zemljištu koji je već u proceduri te da će biti prilagođen ovim strateškim ciljevima.

Pojasnio je da  za priključivanje u EU, BiH treba da ispuni nekoliko vrlo važnih zadataka, među kojima je i usvajanje strategija o šumarstvu. Dodao je da i učešće šumarstva u bruto nacionalnom dohotku BiH ima veliku ulogu.

Opći dio Programa, objasnio je, sastoji se od 111 strateških ciljeva i 90 principa koji će formirati Akcioni plan, a na osnovu čega će biti izrađen Izvedbeni dio Šumarskog programa FBiH.

Proces izrade Šumarskog programa Federacije BiH zasniva se na potrebi usklađivanja šumarske politike FBiH s drugim sektorskim politikama, međunarodnim obavezama i globalnim trendovima, kao i na obavezi harmoniziranja nacionalne legislative s pravnom stečevinom Evropske unije.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je u okviru svojih nadležnosti pokrenulo inicijativu za izradu Šumarskog programa FBiH. Preduvjet za njegovu izradu je princip sveobuhvatnosti, koji je ostvaren izradom 22 stručne tematske studije.

U završnoj fazi ovog procesa Savjet za izradu ŠPFBiH pripremio je Nacrt Općeg dijela Šumarskog programa Federacije BiH, kojim će se, uvažavajući međunarodne dogovore i obaveze BiH, definirati glavni ciljevi, principi i generalne smjernice za trajno gospodarenje šumama u Federaciji BiH.

 

 

Izvor:FENA

 

Back To Top