skip to Main Content

Zvizdic Indrawati 2

 

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić razgovarao je juče u Washingtonu sa direktoricom Svjetske banke Sri Mulyani Indrawati i potpredsjednikom Svjetske banke za Evropu i centralnu Aziju  Cyrilom  Mullerom o podršci Svjetske banke reformskim procesima u Bosni i Hercegovini.

On je upoznao predstavnike Svjetske banke sa trenutnom situacijom u BiH u svijetlu kreiranja i implementacije Reformske agende. Dodao je da reformski potezi već daju rezultate i naglasio da je Bosna i Hercegovina predala kredibilnu aplikaciju za članstvo u EU. Istaknuo je da su trenutni prioriteti ubrzavanje euroatlanstskog puta BiH, stvaranje boljeg poslovnog okruženja i zapošljavanje mladih, te jačanje vladavine prava i sigurnosti.

Direktorica Indrwati je čestitala predsjedavajućem Zvizdiću na aplikaciji za članstvo u EU i izrazila podršku refomama. Rekla je da je provođenje reformi težak posao, ali koji u konačnici donosi dobro. Dodala je da će Svjetska banka, u saradnji sa drugim finansijskim institucijama,  pratiti reformske korake BiH i pomoći u njihovom provođenju. Istaknula je da reformske poteze treba dizajnirati na takav način da se snaži poslovni ambijent i istovremeno zaštite najugroženije kategorije stanovništva. Naglasila je da je to preduslov za stvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanja mladih.

Predsjedavajući Zvizdić se zahvalio Svjetskoj banci na dosadašnjoj  podršci Bosni i Hercegovini istaknuvši da su projekti Svjetske banke doveli do poboljšanja u svim oblastima, a posebno u jačanju fiskalne discipline institucija. Dodao je da Bosna i Hercegovina radi na suštinskim reformama u svim društvenim oblastima i da nam je u tom procesu potrebna finansijska pomoć kao  i ekspertiza, te pozvao Svjetsku banku da pojača svoje aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

Back To Top