skip to Main Content

Premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj i ministar privrede Muharem Šabić održali su juče sastanak sa direktorom Kantonalne agencije za privatizaciju (KAP) Seadom Hodžićem kao i članovima Upravnog i Nadzornog odbora ove agencije te kantonalnim pravobraniocem Kemalom Karićem.

Teme sastanka bili su brojni predmeti koje ova Agencija odavno vodi a tiču se imovine Kantona Sarajevo, između ostalog, preduzeća Projekt d.d. Sarajevo, imovine u vlasništvu GP Put iz pasivnog podbilansa koja se nalazi u Dubrovniku, te poslovnog prostora u vlasništvu Bosnaplod-Export-Import d.d. Sarajevo koji se nalazi u Beogradu .

Premijer Zolj je kazao da se privatizacija mora intenzivirati, kao i izvršiti revizija dosadašnje privatizacije, naročito pasivnog podbilansa gdje nije prikazana imovina kroz privatizaciju.

“Cilj nam je da se imovina vrati i privatizira u korist Kantona”, naglasio je premijer Zolj navodeći da se samo vrijednost imovine Kantona u inozemstvu procjenjuje na više od 100 miliona KM.

Kada je riječ o imovini GP Put u Dubrovniku, konkretno odmaralištu površine 250 metara kvadratnih i zemljištu oko objekta površine 1.000 metara kvadratnih, dogovoreno je da se, u skladu sa zaključkom Vlade KS nastave aktivnosti prodaje. Kako je navedeno, prethodno će se Ministarstvo privrede KS očitovati na postojeću presudu Kantonalnog suda u Sarajevu, te će se izvršiti procjena imovine od strane dva sudska vještaka iz Hrvatske i Sarajeva, nakon čega će se ponovo objaviti prodaja ove nekretnine i prostora.

Predmet koji se odnosi na preduzeće Projekt d.d. Sarajevo tiče se imovine, odnosno poslovnog prostora u ulici Ferhadija u Sarajevu, površine 1500 metara kvadratnih, a koji je 2001. godine prodat Gospodarskoj banci, sadašnjoj Intesa Sanpaolo banci. U međuvremenu je došlo do raskida ugovora, nakon čega je banka izvršila utuženje Agencije i Kantona tražeći povrat kupoprodajne cijene uz zatezne kamate. S tim u vezi je ovom prilikom zaključeno da se imenuju upravljačka tijela u Projektu d.d. Sarajevo, da se uradi početni bilans te pristupi prodaji ovog poslovnog prostora. Također, je zaključeno da se organizuje sastanak ministara finansija i privrede KS sa predstavnicima Intesa Sanpaolo banke, radi postizanja eventualnog vansudskog dogovora  i rješenja ovog sudskog spora.

Što se tiče poslovnog prostora u vlasništvu firme Bosnaplod-Export-Import u Beogradu, dogovoreno je da se krajem ove sedmice organizuje sastanak sa predstavnicima ove firme, kako bi se razmotrile mogućnosti za potpisivanje kupoprodajnog ugovora ili da direktor te firme da punomoć KAP-u da putem notara u Beogradu može prodati taj poslovni prostor za koji postoje zainteresirane strane.

Najavljen je i je veći angažman Vlade KS i KAP-a kada je u pitanju privatizacija neprivatizovane imovine Kantona kako u BiH, tako i u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Kako je navedno, maksimalno će se koristiti kapaciteti advokata Federalne agencije za privatizaciju u imovinsko-pravnom uređenju imovine u zemljišnim knjigama ali i provođenju postupaka privatizacije imovine.

Back To Top