skip to Main Content

Enis Džafić

Generalni direktor Željeznica Federacije BiH mr. Enis Džafić potpisao je danas ugovor o Tehničko  – poslovnoj saradnji sa direktorom preduzeća Operator – Terminali FBiH Džemalom Bašićem. Ovaj ugovor praktično znači da su Željeznice FBiH u potpunosti spremne da vrše prijevoz obaveznih državnih rezervi nafte koje bi se i trebale čuvati u državnim naftnim terminalima, a sada se čuvaju na privatnim terminalima.

Ovim će se na direktan način uticati na smanjenje opterećenosti cestovnog saobraćaja, i doprinijeti sigurnosti u saobraćaju, a što je istodobno i značajan finansijski poticaj za oba državna preduzeća.

Da bi se prevezao jedan milon tona nafte i naftnih derivata godišnje kolike su potrebe našeg tržišta, 91 kamion svakodnevo kruži saobraćajnicama BiH. Željeznice FBiH ovaj problem rješavanju sa dva voza dnevno.

Da bi se prevezao jedan milon tona nafte i naftnih derivata godišnje kolike su potrebe našeg tržišta, 91 kamion svakodnevo kruži saobraćajnicama BiH. Željeznice FBiH ovaj problem rješavanju sa 2 voza dnevno. Obavezne rezerve Vlade Federacije BiH su 230.000 tona nafte koje su uskladištene na privatnim terminalima, za koje Vlada plaća zakup. Sva ova količina obaveznih rezervi Operator – Terminali Federacije BiH su spremni preuzeti a da ih Željeznice FBiH prevezu.

Vlada Federacije BiH je na svojoj 39. sjednici održanoj početkom februara ove godine donijela zaključak po kojem Vlada zadužuje nadležna ministarstva da poduzmu potrebne mjere da se naftni derivati pri uvozu voze željeznicom, da osiguraju adekvatnu kontrolu prodaje naftnih derivata i poduzmu mjere da se onemogući korištenje lož – ulja kao pogonskog goriva.

“Imamo 100 vagona  – cisterni spremnih za prijevoz navedenih količina. Na ovaj način bi se stekli značajni finansijski prihodi neophodni za dalji razvoj Željeznica FBiH. Ukoliko bi se nafta i naftni derivati u cjelosti prevozili na ovaj način Željeznice FBiH bi imale dodatni prihod od oko 25 miliona KM godišnje, a efekti za državu bi bili višestruki. Država bi imala direktnu kontrolu nad procesima uvoza nafte i naftnih derivata, čime bi se umanjila mogućnost šverca. Naplata, carine i PDV-a bila bi urednija, što bi rezultiralo povećanjem prihoda po ovom osnovu. Bili bi osigurani kontrola kvaliteta tečnih goriva, zaštita životne sredine obzirom da Željeznice koriste čist energent za prijevoz. Osim toga, povećanjem obima prijevoza Željeznicom povećala bi se i potrošnja domaće struje. I, što je veoma važno, direktno bi se uticalo na rasterećenje drumskog saobraćaja i povećanje sigurnosti za sve učesnike u saobraćaju, što bi doprinijelo smanjenju broja nesreća, i očuvanju ionako dotrajale drumske infrastrukture”, izjavio je Džafić.

On je naglasio da je prirodna uloga Željeznica FBiH da one budu generator razvoja Bosne i Hercegovine. “Imamo sve potrebne predispozicije da upravo kao lider u prijevozu roba presudno utičemo na cijene, rentabilnost i sigurnost saobraćaja”, kazao je Džafić.

Željeznice FBiH već voze 60.000 tona nafte i naftnih derivate godišnje za potrebe kompanije HOLDINA d.o.o. Također i domaća komapanija HIFA Group već je dovezla prve količine mazuta sa Željeznicama FBiH.

Back To Top