skip to Main Content

U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, 22. maja, održana je generalna skupština projekta Sarajevo 2016, organiziranog od strane Evropskog parlamenta mladih u BiH, na kojoj je više od 100 učesnika imalo priliku predstaviti vlastita rješenja aktuelnih ekonomskih i socijalnih problema o kojima su diskutirali i istraživali u prethodnim danima.

Sarajevo 2016 je integrativni četverodnevni događaj koji se ove godine održao od 19. do 22. maja u Sarajevu te se bazira na simulaciji rada Evropskog parlamenta. Učesnici su imali priliku razgovarati i informirati se o temama poput digitalizacije demokratskog procesa, problemima koji su posljedica regionalizacije pojedinih evropskih zemalja, o suzbijanju nasilja nad ženama i  o evroatlanskim integracijama BiH. Važno je istaknuti, da su sve rezolucije koje su napisali učesnici sesije usvojene većinskim glasovima skupštine, što nam pokazuje da je komunikacija i saradnja mladih ljudi iz svih dijelova BiH, ali i Evrope moguća i zasigurno, put do promjene.

CélineBoulanger iz Francuske, predsjednica druge Nacionalne Sesije u Sarajevu 2016., je kazala da je posao predsjednika Nacionale sesije da se pobrine da sve debate prođu onako kao treba, da rad u komitetima bude kvalitetan i da se na najbolji mogući način napišu sve rezolucije.

Nacionalna sesija ”Sarajevo 2016” održana je nakon Regionalnih foruma u martu i aprilu, te je najboljim učesnicima Regionalnih foruma ponuđeno direktno učešće na ovogodišnjoj Nacionalnoj sesiji – Sarajevo 2016. Najbolji delegati Druge Nacionalne sesije Evropskog parlamenta mladih u BiH su nagrađeni plasmanom na internacionalne sesije poput Laax koja će se održati u oktobru 2016. godine u Švicarskoj, i RISE 2016, internacionalne sesije koja se održava u julu u Francuskoj.

Evropski parlament mladih (EYP) je nestranačka i neovisna organizacija koja nudi programe za obrazovanje mladih evropskih građana. Misija organizacije je podrška razvijanje društvene svijesti i građanske odgovornosti kod mladih kroz uključivanje u programe EYP-a. Evropski parlament mladih u BiH postoji od 2013. godine i u rad su uključena četiri grada – Banja Luka, Mostar, Sarajevo i Tuzla.

Projekat “Druga Nacionalna sesija (Sarajevo 2016)“ je pod pokroviteljstvom Švicarske Ambasade u BiH, a podržan je odstrane partnera, Internacionalni Aerodrom Sarajevo, Konrad Adenauer Stiftung Fondacija (KAS), Ernst&Young, AirAba, Svjetlost komerc i Parlamentarna skupština BiH.

Back To Top