skip to Main Content

Fadil Novalić

 

Federalni premijer Fadil Novalić juče je na tematskoj pres-konferenciji povodom godinu dana rada Vlade Federacije BiH ocijenio veoma predanim rad članova Vlade tokom prve godine mandata.

Tokom sveobuhvatnog izlaganja o ostvarenim ciljevima iz Reformske agende istakao je da je prvi put, nakon rata, jedna vlada ozbiljno shvatila problem nezaposlenosti mladih i s programom od 50 miliona KM, distribuiranih putem kantonalnih zavoda za zapošljavanje, prikupila oko 6,5 hiljada prijava.

– Ti mladi ljudi će u narednih nekoliko mjeseci biti zaposleni, te steći neophodno radno iskustvo ili se razviti u smjeru poduzetništva – rekao je Novalić.

S obzirom na takve rezultate Uredbe o prvom zapošljavanju i samozapošljavanju Vlada će nastaviti s ovom vrstom aktivnih mjera zapošljavanja.

– Vlada je donijela i niz uredbi od vitalnog značaja za Federaciju iz oblasti kreiranja boljih socijalnih prilika,  radi se o ograničavanju rasta javne uprave i javne potrošnje putem moratorija na zapošljavanje. To je bila prva i veoma značajna mjera Vlade FBiH, a što je, kako kaže, vidljivo iz rebalansa prošlogodišnjeg federalnog budžeta, odnosno uštede od 13,6 posto o pitanju plaća i naknada – kazao je Novalić.

Broj zaposlenih u 10 mjeseci mandata ove vlade narastao je za 4.115 dok je u cjelokupnom mandatu prethodne vlade narastao za 6.310. Istovremeno, broj zaposlenih u javnom sektoru opao je za 1.759, dok je u mandatu prethodne vlade porastao za 5.797.

Iz tog razloga, zaključio je da je “konačno zaustavljen trend rasta broja zaposlenih u javnoj upravi i to prije svega zbog usvojenih moratorija na zapošljavanje i organima FBiH, te u Kantonu Sarajevo, te de facto moratorija na upošljavanje u Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu”.

Također, navodi da je dalji trend rasta zaustavljen u pogledu broja nezaposlenih, koji je u 11 mjeseci mandata Vlade, smanjen za 925. U cjelokupnom mandatu prethodne vlade bio je povećan za 24.408.

Od usvajanja Reformske agende, 27. jula prošle godine, koja utvrđuje glavne planove Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada za socijalno-ekonomske reforme, do danas je realizovano 15 aktivnosti, odnosno 25 posto, od ukupnog broja mjera (61) iz Akcionog plana.

Budući da su reforme srednjoročnog karaktera premijer FBiH je mišljenja da prve značajne efekte u punom kapacitetu možemo očekivati za nekih 18 mjeseci, koliko je potrebno da se pokrene poslovni ciklus.

– Prvi put nakon rata predviđeno je financiranje tri  razvojna projekta u iznosu od tri miliona KM  i konačno je ostvaren pomak u okviru energetskih projekata: HE Vranduk je ušla u realizaciju, Vjetropark Podveležje i Mesihovina, TE Banovići – pregovori su završeni, radi se na obezbjeđenju garancije i TE Tuzla blok 7 – pregovori vezano za finansiranje teku – pojasnio je federalni premijer.

Tokom prve godine mandata Vlada je u području pojednostavljivanja poslovanja i potpore privrednim društvima ukinula Trgovačku knjigu i zamijenila je elektronskom, te je iz trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kreditno podržala značajan broj preduzeća s kamatom od 0,9 posto.

Govoreći o preduzećima s poteškoćama Novalić je uvjeren da će do kraja mandata doći do restrukturiranja takvih preduzeća (Agrokomerc, Vitezit, Energoinvest, rudnici, KTK Visoko, Hidrogradnja, Feroelektro, BH Airlines, Konfekcija Borac, Krivaja, Energopetrol, AIDA, TTU…), a time će im se omogućiti pokretanje poslovnog procesa, odnosno da ne budu  predmet socijalnog nezadovoljstva.

Podsjetio je da je Vlada „samo u jednog godini intervenirala u ukupno 25 preduzeća“.

Navodeći da je u proteklom periodu manevarski prostor za djelovanje Vlade bio sužen naglasio je da ima važnih započetih poslova, koji još nisu završeni ili su značajno usporeni.

Radi se o, kako kaže, kašnjenju Zakona o šumama i poljoprivrednih projekata iz oblasti mesa i jagodastog voća, te registraciji poljoprivrednih gazdinstva, zatim brzini usvajanja akciza i posljedično zastoju u gradnji putne infrastrukture, rješavanja statusa državne imovine, zakon o uvezivanju penzionog staža, te realizaciji mogućnosti asimetričnog plaćanja struje.

Vlada će, poručio je federalni premijer Fadil Novalić, raditi na donošenju novih zakona o doprinosima i o plaćama i naknadama u organima uprave, kao i Strategije borbe protiv korupcije.

Back To Top