skip to Main Content

PITANJE: U slučaju evidentne greške u katastarskom operatu općine (jedan suvlasnik upisan je u katastarski operat, a drugi suvlasnik nije), koje je rješenje problema, s obzirom na to da Općina odbija upis i upućuje na vanparnicu?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

Pravna zaštita stjecatelja nekretnine koji je postupao s povjerenjem u zemljišne knjige 

PITANJE: Da li pravosnažna odluka kojom se utvrđuje da je pravno nevaljana uknjižba nekretnine može biti osnov za primjenu člana 60. ZZK, a nakon što je u toku trajanja parničnog postupka tim nekretninama u međuvremenu upisan savjestan kupac?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Status nekretnina društvenog (privatizovanog) preduzeća u slučaju raskida ugovora o kupoprodaji zaključenog u postupku privatizacije

PITANJE: Kakav je status nekretnina društvenog preduzeća kod kojih je raskinut Ugovor o kupoprodaji zaključen u postupku privatizacije? Šta je sa nekretninama? Može li pravni subjekt koji je nastao u određenom postupku privatizacije po nekom osnovu steći pravo vlasništva na ovim nekretninama iako je raskinut ugovor zaključen u toku privatizacije?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Šuma i šumsko zemljište – raspolaganja koja nisu upisana u zemljišne knjige

PITANJE: Prije rata zaposlenicima Šumarije (kao osobama koja dolaze iz drugog mjesta i koja nemaju riješeno stambeno pitanje) je dodijeljen od Šumarije stan ili zemljište za izgradnju kuće.
Tako je zaposlenik Šumarije 1989. godine od Šumarije dobio zemljište odnosno dio šume, radi izgradnje kuće i rješavanja stambenog pitanja, međutim to vlasništvo nije nikad upisano u ZK, odnosno i dalje ostaje upisano kao šuma u vlasništvu šumarije.
Te 1989. godine počinje krčenje dodijeljenog dijela šume i na tako iskrčenom dijelu počinje izgradnja kuće navedenog zaposlenika. Napominjemo, radnik kuću gradi vlastitim sredstvima i gradilište obilaze ostali zaposlenici Šumarije (Uprava i ostali). Također na istom tom iskrčenom dijelu zemljišta (znači iskrčen je onaj dio koji je dodijeljen radniku) jedan je dio obrađen kao bašta, a drugi dio posađen voćnjak.
Izgradnju stambenog objekta prekida rat, ali i u toku rata je korišteno zemljište, obavljani sitni radovi oko izgradnje stambenog objekta, da bi odmah nakon rata izgradnja bila završena, useljeno u objekat i nastavljeno korištenje ostalog dijela zemljišta kao bašte i voćnjaka.
Navedeni zaposlenik je stekao i penziju u spomenutoj Šumariji i dan danas živi u izdrađenom stambenom objektu i koristi ostali dio zemljišta.

Znači kontinuirano od 1989. godine kad je izvršena dodjela zemljišta i nakon toga krčenje istog navedeni zaposlenik je u posjedu istog zemljišta, ali u ZK i dalje stoji da je to šuma u vlasništvu šumarije.

Na koji način (najbrže i najbezbjednije) upisati pravo vlasništva nad spomenutim zemljištem… (napominjem da radnici koji su učestvovali u postupku dodjele zemljišta više nisu zaposlenici Šumarije, jer je proteklo mnogo vremena), da li postoji neka mogućnost da se stekne upis prava vlasništva, da se čeka protek vremena koji je potreban za sticanje prava vlasništva dosjelošću na nekretninama u državnom (društvenom) vlasništvu…

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

[1] Službene novine Kantona Sarajevo, br. 5/13.

[2] Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 9/12.

[3] Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, br. 8/13.

[4] Narodne novine HBŽ, br. 4/14.

[5] Vrhovni sud Federacije BiH broj 53 0 P 061575 22 Rev od 11.10.2022.godine.

[6] Službene novine Federacije BiH, br. 83/09.

[7] Službene novine Federacije BiH, br. 20/02.

[8] Službeni list RBiH, br. 23/93.

[9] Službeni list SRBiH, br. 11/78.

Back To Top