skip to Main Content

PITANJE: Podnositelj zahtjeva je javno pravobranilaštvo za donošenje isprave podobne za upis prava vlasništva od strane organa uprave – ZK UL …., „B“ vlasnički list opštenarodna imovina – državni erar Kraljevina SHS. U zahtjevu je naveden primjer presude Kantonalnog suda u Zenici P UI O.P. 077441 GŽ od 19. 3. 2020. – uložena apelacija koja je odlukom o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda BiH AP – 1939/20 od 08. 09.2021. odbijena kao neosnovana?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top