skip to Main Content

PITANJE: Općina namjerava provesti javnu nabavku za izradu dokumenta „Strateški plan“, uvođenje standarda ISO 37001 i izradu softverske aplikacije.

Da li je moguće zaključiti tri direktna sporazuma u pojedinačnoj vrijednosti od 6.000,00 KM za navedene usluge i robe sa istim dobavljačem?
Napominjemo da se radi o različitim predmetima nabavke?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top