skip to Main Content

PITANJE: Za hitne radove popravke mosta ugovorni organ je pozivajući se na član 21. tačka a) i d) proveo pregovarački postupak bez objave obavještenja i odabran je izvođač (prethodno je postupak objavljivan i nije pristigla niti jedna ponuda, a radovi su ocijenjeni kao hitni). Nakon što je izvođač u postupku bez objave obavještenja odabran i pristupio izvršenju posla, opet su nastali neki dodatni radovi. Da li je moguće provesti novi pregovarački postupak nakon zaključenog ugovora u pregovaračkom postupku (da li se smije provesti pregovarački postupak na pregovarački postupak, tj. nakon pregovaračkog, tj. na osnovu ugovora zaključenog na osnovu pregovaračkog postupka)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top