skip to Main Content

 

Zahvaljujući angažmanu i naporima Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA), turski investitor i vlasnik kompanije Asia Prefabrik iz Izmira u Turskoj Hasan Ašik će započeti proizvodnju montažnih kuća i kontejnera u iznajmljenim prostorijama firme „Eco-Bel“ u Kozarskoj Dubici u narednih mjesec dana, a paralelno stim je potpisao kupoprodajni ugovor o kupovini zemljišta u poslovnoj zoni Lipova Greda na kojem će graditi vlastitu fabriku.

100 radnika će biti zaposleno u fabrici, a plan je dalje povećanje broja zaposlenih u skladu sa rastom proizvodnje, s obzirom da već imaju obezbjeđena tržišta za svoje proizvode.

Naime, FIPA je stupila u kontakt sa navedenim investitorom u maju mjesecu 2016, te isti mjesec održala dva sastanka na kojem su mu pružene sve potrebne informacije i prezentirane mogućnosti za ulaganje za koje je investitor iskazao interes. Na osnovu iskazanog interesa, organizirane su posjete općinama Kozarska Dubica i Laktaši, te poslovnim zonama Lipova Greda i Aleksandrovac. Nakon obavljenih posjeta, i donesene odluke o investiranju, predstavnici FIPA-e su pomogli investitoru u izradi pisma namjere za investiranje radi pokretanja procedure dodjele lokacije u poslovnoj zoni „Lipova Greda“.

Rezultat angažmana FIPA-e jeste u tome da je nova firma već registrirana i da se očekuju prva zapošljavanja, u čemu se ogleda i najveći značaj ne samo stranih nego i domaćih ulaganja.

 

 

Back To Top