skip to Main Content

Vlada Rs

 

Ukupan dug Republike Srpske (RS) je u proteklom petogodišnjem periodu porastao za 1,4 milijardu KM (više od 1/3) i, krajem 2015. godine dostigao je gotovo 5,3 milijardi KM, dok zaduživanje ovog bh. entiteta ima nepovoljne tendencije, a pokazatelji zaduženosti se približavaju zakonom definisanim limitima.

Otplata glavnice ukupnog duga u 2015. godini iznosila je 566 miliona KM i dvostruko je veća nego u 2011., ukazano je u reviziji učinka „Upravljanje zaduživanjem i dugom u RS-u“ koju je sačinila Glavna služba za reviziju javnog sektora RS-a.

U posmatranom petogodišnjem periodu otplaćeno je 2,2 milijarde KM glavnice ukupnog duga RS. Samo u 2015. godini, RS je platila 106 miliona KM kamate po osnovu ukupnog duga.

Revizori preciziraju da je u 2014. godini servis duga RS iznosio oko 600 miliona KM, a očekuje se da u 2018. godini dostigne gotovo milijardu KM.

– Ukupan dug i servis tog duga kontinuirano rastu, a takva tendencija za servis duga se očekuje i u budućem periodu. Posljednjih godina, kretanje ključnih makroekonomskih pokazatelja, poput veličine bruto domaćeg proizvoda (BDP), izvoza, neto plaća, poreskih i neporeskih prihoda i slično, ukazuje na stagnaciju u rastu i razvoju RS – naglašava revizija.

U posmatranom periodu povučeno je 3,7 milijardi KM, gotovo 1,5 milijardi više nego što je otplaćeno.

– Posebno je zabrinjavajuće sve veće zaduživanje za podršku budžetu, na koju se, posljednje tri godine, odnosi više od polovine ukupno povučenih sredstava u RS po osnovu zaduživanja. Dug RS je dominantna komponenta ukupnog duga, s aspekta učešća u stanju, povlačenja sredstava po osnovu zaduživanja, otplate, ali i plaćenih kamata –ukazuje se u ovoj reviziji učinka upravljanja zaduženjem i dugom RS-a.

Istim intenzitetom su porasle obje kategorije ukupnog duga, i vanjski i unutrašnji (za po 37 posto), dok je javni dug RS porastao za 29 posto. Pri tome je, u apsolutnom iznosu, vanjski dug porastao za oko 815 miliona, a unutrašnji za oko 615 miliona KM.

-U periodu od 2011. do 2015. godine, dug RS kao najznačajnija komponenta ukupnog duga porastao je za 565 miliona KM. U istom periodu, po osnovu kamata i drugih troškova za zaduženja koja čine dug RS plaćeno je preko 200 miliona KM. Povlačenje sredstava po osnovu zaduženja za potrebe budžeta RS ubrzano raste i od 2013. godine čini više od polovine ukupno povučenih sredstava po osnovu zaduživanja u RS – navodi se u izvještaju.

Pri tome učešće ukupnog duga u BDP se povećalo sa 46,27 posto krajem 2010. godine na 57,29 posto krajem 2014. godine i približava se u zakonom definisanom ograničenju od 60 posto.

Servis ukupnog duga u odnosu na BDP porastao je sa 2,8 posto u 2011. na 5,9 posto u 2014. godini.

Zaduženje na domaćem tržištu je, prevashodno, rezultat izostanka realizovanja zaduženja kod međunarodnih finansijskih institucija za podršku budžetu, a ne strateškog i planskog pristupa.

U posmatranom periodu, za potrebe Budžeta RS, izvršeno je 12 emisija obveznica RS u vrijednosti 576 miliona KM. Najznačajniji kupci ovih obveznica su bile banke sa sjedištem u RS i javni sektor RS.

Emisije obveznica, po pravilu, su vršene u vrijeme kada nisu realizovana zaduživanja kod MMF-a.

Izvršeno je, u posmatranom periodu, 35 emisija trzorskih zapisa u vrijednosti oko 723 miliona KM, uz značajne oscilacije u cijeni i interesovanju investitora

Revizija učinka pokazuje da nisu ispunjene odgovarajuće pretpostavke za uspješno upravljanje zaduživanjem i dugom u RS.

Iako su pokazatelji zaduženosti i otplate duga, u posmatranom periodu, imali rastuće tendencije, uočljiva je nekompletnost strateškog okvira, neusaglašenost regulatornog okvira, nepostojanje funkcionalne i sveobuhvatne baze podataka o dugu, odsustvo sistemskog pristupa planiranju zaduživanja i izvještavanje koje nije orjentisano na učinak, upozoreno je u reviziji učinka „Upravljanje zaduživanjem i dugom u RS-u“ koju je sačinila Glavna služba za reviziju javnog sektora RS-a.

 

 

Izvor:FENA

Back To Top