skip to Main Content

 

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW),  za  projekat prikupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici u iznosu od 13.516.696,80 eura. Cilj zaključivanja Sporazuma je unapređenje životnih uvjeta stanovništva Zenice i zaštita prirodnih resursa.

Sredstva će biti iskorištena za izgradnju mehaničko-biološkog postrojenja za tretman otpadnih voda, proširenje glavnih kolektora na lijevoj i desnoj obali Bosne, priključenje Blatuše na glavni kolektor na lijevoj obali, izgradnju novih kolektora,  te obnovu odabranih dijelova  kolektora i mreže otpadnih voda, kao i biciklističku stazu uz rijeku Bosnu.

Ministarstvo finansija i trezora BiH uputit će Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika Sporazuma odredi ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda.

 

Back To Top