skip to Main Content

PITANJE: Članom 28. stav 2. Zakona o računovodstvu i reviziji je propisano da su subjekti od javnog interesa obavezni izvršiti procjenu vrijednosti ukupne imovine i kapitala sa stanjem na dan kada završava poslovna godina, a članom 29. stav 1. Zakona je propisano da procjenu vrijednosti imovine i kapitala pravnih lica vrše ovlašteni procjenitelji. Isto tako, komercijalna revizija nam je dala preporuku da trebamo provesti vrijednosno usklađivanje svoje imovine, odnosno izvršiti procjenu mogućeg umanjenja iste. U skladu s navedenim, da li općinski organ uprave treba provesti postupak javne nabavke te angažirati ovlaštenog procjenitelja kako bi isti izvršio procjenu vrijednosti imovine, budući da revalorizaciju i procjenu fer vrijednosti imovine kako to propisuju MRS i MSFI primjenjuju “nebudžetski” korisnici? Postavlja se pitanje šta je onda s budžetskim korisnicima, u konkretnom slučaju s općinama?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top