skip to Main Content

PITANJE: Preduzeće (X) čije je sjedište u BiH je kupilo udjele drugog pravnog lica (Y)čije je sjedište također u BiH, u maju 2022. godine. U decembru 2022. godine rađena je statusna promjena pripajanja preduzeća (Y)preduzeću X. Za kupovinu udjela, preduzeće (X) je platilo 1.844.259,62 KM, a imovina preduzeća (Y) (koje se pripaja) po procjeni sudskog vještaka iznosi 1.860.322,68 KM. Dakle, kod pripajanja, javlja se prihod u iznosu 16.063,06 KM. Na kojem kontu prihoda treba evidentirati prihod od 16.063,06 KM?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top