skip to Main Content

Vijeće ministara BiH je na današnjoj vanrednoj sjednici utvrdilo Prijedlog ugovora o zajmu (Ceste Federacije BiH – Popravak nakon poplava i modernizacija) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Svrha projekta je pomoć u sanaciji i modernizaciji primarne cestovne mreže u Federaciji BiH nakon šteta izazvanih snažnim poplavama tokom proljeća 2014. godine, kao i poboljšanje nivoa usluga i sigurnosti u prometu na magistralnoj cestovnoj mreži u Federaciji BiH.

Ukupna vrijednost zajma iznosi 65 miliona eura, s rokom otplate od 15 godina, uključujući tri godine grace perioda na otplatu glavnice. Za potrebe projekta, čiji je završetak planiran do 31.12. 2019. godine, potrebno je osigurati i oko šest miliona eura u Budžetu Federacije BiH za 2016. godinu, za troškove eksproprijacije i revolving sredstva za PDV.

Prijedlog ugovora o zajmu bit će upućen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora.

Back To Top