skip to Main Content

Vlada Rs

 

I pored prestanka poslovanja dvije manje banke u Republici Srpskoj (RS) u prethodnom periodu, bankarski sektor je ostao stabilan i otporan je na poremećaje iz međunarodnog i domaćeg okruženja, te je sačuvano povjerenje građana, tvrdi se u Izvještaju Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora RS-a za 2015. godinu.

U segmentu osiguranja ostvaren je pozitivan finansijski rezultat, dok je bankarski sektor poslovao s gubitkom, a izvještajni period obilježilo je i uvođenje privremene uprave u „Banku Srpske“ a.d. Banja Luka, nad kojom je u maju tekuće godine pokrenut likvidacioni postupak.

Lani je u bankarskom sektoru ostvaren, kako se navodi u ovom dokumentu, rast depozita i kredita, finansijski rezultat na nivou mikrokreditnog sektora je pozitivan, dok je u oblasti osiguranja zabilježen rast premije osiguranja.

-Evidentan je i nastavak trenda rasta učešća dužničkih hartija od vrijednosti u ukupno ostvarenom prometu na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, saopćeno je iz entitetske vlade koja je danas razmatrala spomenuti izvještaj.

U narednom periodu, jačanje finansijskog sektora i njegove otpornosti na poremećaje, bit će, kako se tvrdi, ključne aktivnosti Komiteta, s posebnom pažnjom usmjerenom na unapređenje pravnog okvira za restrukturiranje banaka, te uspostavljanje strožiijih pravila koja obezbjeđuju zdravo poslovanje banaka i kontinuitet u pružanju bankarskih usluga ključnih za javni sektor, privredu i građane.

-U uslovima promjenjivih tokova kapitala, povećane neizvjesnosti na međunarodnom finansijskom tržištu, kao i usporenog oporavka domaćeg realnog sektora, očuvano je povjerenje u finansijski sektor, tvrdi se također u Izvještaju Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora RS-a za 2015. godinu.

-Komitet je svojim aktivnostima dao doprinos donošenju reformskih zakona, a intenzivirane su i aktivnosti na izradi novog Zakona o bankama RS-a, s ciljem daljeg jačanja nadzornog i regulatornog okvira ovog segmenta finansijskog tržišta, saopćeno je iz entitetske vlade.

Iako je ukupna aktiva finansijskog sektora zadržana na nivou prethodne godine, vidljivo je, navodi se, nepovoljno ekonomsko okruženje u kojem posluju finansijski posrednici.

 

 

Izvor:FENA

Back To Top