skip to Main Content

Vlada Rs

 

Vlada Republike Srpske (RS) danas je na još mjesec dana produžila primjenu Općeg kolektivnog ugovora za zaposlene u tom bh.entitetu.

Ovo je već drugi put da entitetska vlada svojom odlukom interveniše u oblasti radničkih prava, budući da socijalni partneri nakon usvajanja novog Zakona o radu u RS-u nisu postigli dogovor o Općem i posebnim kolektivnim ugovorima.

-Imajući u vidu da u periodu produženja primjene Općeg kolektivnog ugovora nije došlo do zaključivanja novog, bilo je potrebno donijeti odluku o produženju primjene Općeg kolektivnog ugovora za još 30 dana, kako bi se u tom periodu zaključio novi ugovor, saopćeno je nakon posebne sjednice entitetske vlade.

S obzirom da od primjene ove odluke zavisi ostvarivanje prava po osnovu rada svih zaposlenih radnika u RS-u, a što predstavlja opći interes, Vlada predlaže da spomenuta odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“, odnosno da se primijeni od danas kada prestaje da važe pethodne odluke o primjeni odredaba općeg kolektivnog ugovora. Ovo je potrebno kako bi se spriječile pravne praznine i nesigurnosti.

 

Back To Top