skip to Main Content

Vlada Kantona Sarajevo02032015

Vlada Kantona Sarajevo je prihvatila Izvještaj o zaduženju Kantona Sarajevo po osnovu III emisije obveznica, a koji je na 91. redovnoj sjednici podnio ministar finansija Jasmin Halebić.

Budžetom Kantona i Zakonom o izvršavanju Budžeta KS za ovu godinu planirano je zaduženje na domaćem tržištu do 40,48 mil KM.

Emisija obveznica kao način zaduživanja, prikupljanja potrebnih finansijskih sredstava, odabran je nakon analiza provedenih u Ministarstvu finansija, pri čemu je konstatovano da je zaduživanje na tržištu vrijednosnih papira povoljnije zbog mogućnosti postizanja manje kamatne stope, u odnosu na dugoročno kreditno zaduženje.

Prema projektima koje je usvojila Vlada Kantona Sarajevo i dinamičkom planu budžetskih korisnika, procjena vrijednosti III emisije, koja je realizovana krajem juna, iznosila je 6,5 mil KM.

Vlada Kantona Sarajevo donijela je Odluku o uslovima i procedurama emisije obveznica Kantona Sarajevo kojom su propisani uslovi i procedure izdavanja vrijednosnih papira i Odluku o zaduženju Kantona Sarajevo putem emisije obveznica Kantona Sarajevo, a koja je bila osnov za dobijanje odobrenja od Komisije za vrijednosne papire FBiH za emisiju obveznica. Cijeli postupak obuhvatio je niz složenih aktivnosti sa Komisijom za vrijednosne papire FBiH, Registrom vrijednosnih papira u FBiH, sa Sarajevskom berzom-burzom vrijednosnih papira d.o.o. Sarajevo (SASE), bankom depozitarom, agentom emisije i drugim učesnicima.

Na aukciji putem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira, održanoj 27. juna 2017. godine Ministarstvo finansija KS je ponudilo na prodaju 6.500 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM. Ukupan iznos pristiglih ponuda iznosio je 10.847.000 KM, međutim ponude koje nisu prihvaćene imale su nezadovoljavajuću cijenu. Prodato je 4.356 obveznica ukupne nominalne vrijednosti 4.356.000 KM sa kamatnom stopom 2,85% godišnje, što predstavlja 67,01% od planiranog obima emisije.

Ovom emisijom obveznica finansirati će se dio kapitalnih projekata, u vrijednosti od 4.355.000 KM, prema potrebama ministarstava saobraćaja te prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, i to dio projekta izgradnje i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama sa 3.855.164,45 KM te projekt povećanja energetske efikasnosti u objektima budžetskih korisnika sa 500.000 KM.

U drugoj polovini 2017. godine planirane su još dvije emisije obveznica Kantona Sarajevo i to za mjesec septembar i oktobar čijom realizacijom će se omogućiti finansiranje planiranih kapitalnih projekata od značaja za ukupni društveno-ekonomski razvoj Kantona Sarajevo.

Back To Top